Автоматизація системи водопідготовки

Изображение: 

Замовник: ООО «ЛВТ ІНЖИНІРІНГ»

Назва проекту: Автоматизація системи водопідготовки

Опис проекту:

Проект реалізовано спільно з компанією «ЛВТ Інжиніринг» на підприємстві з переробки помідорів фірми «Інагро», розташованого в м. Снігурівка, Миколаївської області.
Система управління забезпечує роботу 17 блоків лінії водопідготовки за заданим алгоритмом з контролем наступних технологічних параметрів:

 • мутності, тиску та рівня води;
 • вмісту хлору в воді;
 • окислювально-відновлювального потенціалу води;
 • питомої електропровідності води.

Крім того, система управління забезпечує керування роботою наступного технологічного обладнання:

 • насосів за допомогою перетворювачів частоти та пристроїв плавного пуску;
 • електромагнітних клапанів подачі води;
 • ультрафіолетових ламп знезараження води.

Керування роботою обладнанням лінії здійснюють програмовані логічні контролери (ПЛК), контроль за перебігом технологічного процесу та внесенням в нього змін операторами забезпечують програмовані термінали (встановлені безпосередньо на передніх панелях шаф керування) та персональний комп’ютер з програмним забезпеченням для комп’ютерної візуалізації (встановленій в приміщенні операторної).

Під час робіт використано наступне обладнання виробництва фірми Omron:

 • ПЛК типу CJ2M-CPU34;
 • модулі дискретних входів CJ1W-ID231, що мають по 32 дискретні входи кожен;
 • модулі дискретних виходів CJ1W-OC212, що мають по 16 дискретних виходів;
 • модулі аналогових входів CJ1W-AD081-V1, що мають по вісім аналогових входів струму або напруги;
 • модулі аналогових виходів CJ1W-DA041, що мають по 4 аналогові виходи струму або напруги;
 • комунікаційний модуль CJ1W-SCU31-V1, що має два порти RS-422A/485;
 • програмовані термінали типу NB10 та NB5, які мають сенсорні екрани та діагоналі 10,1 та 5,6 дюймів відповідно;
 • програмне забезпечення для комп’ютерної візуалізації СХ-Supervisor;
 • перетворювачі частоти типу 3G3MX2;
 • блоки живлення типу S8VK;
 • реле контролю фаз типу K8AK-PM2;
 • контактори типу J7KN;
 • проміжні реле типу G2RV-SL700.

Структурно систему автоматичного управління лінією можна умовно розділити на системи управління окремими блоками лінії, які взаємопов’язані між собою.
Система управління блоком накопичення та подачі вихідної води побудована на базі технологічної схеми, зображеної на рисунку 1.Рисунок 1 – Технологічна схема блоку накопичення та подачі вихідної води


Структурна схема системи керування цим блоком зображена на рисунку 2.Рисунок 2 - Структурна схема системи керування блоком накопичення та подачі вихідної води

 

Система керування блоком накопичення та подачі вихідної води є складовою частиною загальної системи керування лінією водопідготовки. Система керування побудована на базі ПЛК Omron CJ2M-CPU34 та наступних функціональних модулів розширення:

 • модуля дискретних входів Omron CJ1W-ID231, який призначений для контролю роботи перетворювачів частоти (сигнали нормальної роботи (Run) та аварії (Error));
 • модуля дискретних виходів Omron CJ1W-OD212, який призначений для подачі команд на вмикання електродвигунів насосів коригування мутності води, підтримання рівня води в накопичувальній ємності та команд на запуск перетворювачів частоти;
 • модуля аналогових входів Omron CJ1W-AD081-V1, який призначений для підключення датчиків мутності води, рівня води в накопичувальній ємності (контролюється за тиском водяного стовпа)  та тиску води на виході системи;
 • модуля аналогових виходів Omron CJ1W-DA041, який призначений для завдання вихідної частоти частотних перетворювачів.

Для контролю за перебігом технологічного процесу, керування роботою системи та зміни налаштувань використовується програмований термінал Omron NB10W-TW01B.
Для дистанційного контролю та управління технологічним процесом в режимі реально часу використовується ПК з встановленим програмним забезпеченням для комп’ютерної візуалізації Omron СХ-Supervisor.
Аналогічно побудовані системи керування іншими блоками лінії.
Зовнішній вигляд вікна програмованого терміналу приведено на рисунку 3.Рисунок 3 - Зовнішній вигляд вікна програмованого терміналу

Зовнішній вигляд вікна комп’ютерної візуалізації приведено на рисунку 4.

Рисунок 4 – Зовнішній вигляд вікна комп’ютерної візуалізації