Автоматизаціяї системи диспетчерського контролю(АСДК)

Изображение: 

Замовник: ПРАТ "ЦГЗК"

Назва проекту: Автоматизаціяї системи диспетчерського контролю(АСДК)

Опис проекту:

Автоматизована система диспетчерського контролю призначена для вирішення задач оптимізації технологічних процесів дроблення, збагачення, огрудкування залізної сировини.

Основними цілями були:

 • Додати та удосконалити роботу діючого апаратно-програмного комплексу АСДК «Диспетчер»

 • Забезпечити інтеграцію даних АСДК «Диспетчер» відповідно з переходом на більш високий та якісний рівень при вирішенні таких основних технологічних, організаційних та економічних завдань:

 • Підвищення оперативності контролю системи керування підприємством.
 • Створення єдиної автоматизованої системи керування підприємством.

 • Зниження затрат на організаційну взаємодію виробничих структур.

 • Забезпечення інформаційної прозорості виробничої діяльності.

 • Підвищення ефективності роботи підприємства.

 • Підвищення продуктивності праці.

 • Покращення експлуатаційних показників.

 • Підвищення ефективності зберігання, обробки, збереження інформації.

 • Підвищення рівня безпеки та безаварійності технологічних процесів.

 

Диспетчерське керування та збір даних виконується за допомогою програмного забезпечення, а саме WEBSCADA, розробленого спеціалістами Техноімпекс. Система максимально швидко виводить інформацію на монітори диспетчера, а графіки роботи дають повне уявлення про роботу підприємства за період часу. Для зберігання та обробки даних були встановлені потужні сервера, поєднанні оптоволоконним кабелем. Зручне дистанційне керування, максимальна інформативність дозволило прискорити роботу, та підвищити ефективність персоналу.