Система диспетчерського контролю за роботою технологічного обладнання.

Изображение: 

Замовник: ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ"

Назва проекту:Система диспетчерського контролю за роботою технологічного обладнання

Опис проекту:

Проект реалізовано на комплексі з переробки курчат-бройлерів ПрАТ «Миронівська птахофабрика», розташованого в с. Степанці, Канівського району Черкаської області.

Система забезпечує неперервний контроль за технологічними параметрами під час роботи конвеєрних ліній забою та патрання та надає наступні функціональні можливості:

  • неперервний контроль за роботою та споживаним струмом електродвигунами основних конвеєрів ліній забою та патрання;
  • відображення інформації на ПК, встановленому в приміщенні обслуговуючого персоналу, про стан електродвигунів та величини споживаних струмів;
  • встановлення гранично допустимих величин струмів для кожного електродвигуна з можливістю вмикання аварійної сигналізації при виході споживаного струму за дані межі;
  • здійснення архівування даних про аварійні ситуації з можливістю швидкого доступу для перегляду цих даних.

Під час робіт використано наступне обладнання виробництва фірми Omron:

  •  модулі аналогових входів CJ1W-AD081-V1, що мають вісім аналогових входів струму або напруги;
  •  програмне забезпечення для комп’ютерної візуалізації СХ-Supervisor.

Структурна схема системи зображена на рисунку 1.

Рисунок 1 - Структурна схема системи диспетчерського контролю за роботою технологічного обладнання

 

Короткий опис роботи системи.

Роботу системи можна розглянути на базі однієї з ліній, а саме лінії забою птиці. Основний конвеєр приводиться в рух п’ятьма електродвигунами, які живляться від відповідних

перетворювачів частоти, встановлених в шафі керування.

Кожен частотний перетворювач має аналоговий вихід, який було запрограмовано на виведення даних про величину струму, яку споживає електродвигун в даний момент.

Для збирання інформації про споживаний струм використано модуль аналогових входів типу CJ1W-AD081-V1, який монтується безпосередньо до наявного в щафі програмованого

логічного контролера (ПЛК) типу CJ1 фірми Omron.

За допомогою відповідного програмного забезпечення ПЛК обробляє отриману з перетворювачів частоти інформацію та передає її мережею Ethernet до ПК, встановленого в

приміщенні обслуговуючого персоналу.

Аналогічно інформація надходить на ПК з лінії патрання.

На ПК встановлено програмне забезпечення для комп’ютерної візуалізації СХ-Supervisor, за допомогою якого на моніторі в режимі реально часу є можливість контролю за перебігом технологічного процесу.

Зовнішній вигляд вікна для контролю за перебігом технологічного процесу лінії забою приведено на рисунку 2.

 

Рисунок 2 - Зовнішній вигляд вікна для контролю за перебігом технологічного процесу лінії забою птиці