Система управління електроустаткуванням СГП-1 та модернізація мікропроцесорної системи автоматизованого диспетчерського управління

Изображение: 

Опис проекту:

Мікропроцесорна система автоматизованого диспетчерського управління Складом Готовою Продукції №1 (МСАДУ СГП-1) ЦПО-1 призначена для:

 • автоматизованого оперативного управління і контролю СГП-1 в автоматичному зблокованому, місцевому зблокованому і ручному (місцевому не зблокованому) режимах управління;
 • забезпечення обслуговуючого персоналу своєчасної та достовірної інформацією про стан об'єктів та механізмів автоматизації в обсязі, достатньому для вирішення завдань оперативного контролю та управління технологічним процесом;
 • своєчасного інформування обслуговуючого персоналу комплексу про несправності в системі з їх деталізацією;
 • ретроспективного аналізу роботи автоматизованого комплексу;
 • переобладнання релейних схем управління конвеєрами на управління з частотним регулюванням;
 • ведення бази даних параметрів обліку в обсязі, достатньому для обчислення узагальнених показників роботи СГП-1;
 • обробки, зберігання, відображення і документування інформації.

Впровадження системи забезпечує:

 • підвищення техніко-економічних показників роботи обладнання за рахунок зниження часу виявлення причин зупинки агрегатів і позапланових простоїв обладнання;
 • збільшення міжремонтних інтервалів основного обладнання за рахунок контролю і аналізу роботи технологічного обладнання, виявлення відхилення в роботі і своєчасного планування регламентних робіт (технічне обслуговування, планові ремонти);
 • автоматизація робочих місць операторів, спеціалістів і керівників СГП-1, з виведенням на екрани комп'ютерів мнемосхеми технологічного процесу, журналу реєстрації аварійних і попереджувальних повідомлень;
 • автоматичний / дистанційний «пуск» і «зупинка» агрегатів СГП-1, з контролем передпусковий світлової та звукової сигналізації;
 • підвищення безпеки технологічного і обслуговуючого персоналу в наслідок віддаленого контролю параметрів роботи обладнання при встановленні датчиків в небезпечних зонах або безпосередній близькості з ними.

                          

Система будується по ієрархічній розподіленій структурі і включає в себе три рівні (верхній, середній і нижній).

До складу верхнього рівня входять:

 • основний пульт управління оператора з сенсорним екраном;
 • АРМ оператора з монітором;
 • АРМ мнемосхеми оператора з екраном;
 • джерела безперебійного живлення;
 • комутатори інформаційної мережі;
 • мережевий принтер;
 • АРМи начальника цеху, головного інженера, начальника АСУ ТП, майстра зміни, чергового персоналу.

До складу середнього рівня входять:

 • віддалені контролери;
 • модулі введення виведення;
 • розподілені пристрої сполучення з об'єктом;
 • місцеві пульти контролю та управління; термінали чутливі до натискання;
 • засоби зв'язку.

До складу нижнього рівня входять датчики і виконавчі механізми.

 

Робота системи:

Система АСУ СГП-1 виконує функції автоматизованого диспетчерського управління технологічним процесом транспортування готової продукції на СКП-1 і до погрузбункеру для завантаження у вагони.

Система забезпечує управління роботою всіх механізмів СГП-1 в трьох режимах:

 1. Місцевому (управління проводиться за допомогою пристроїв, розташованих в зоні видимості механізму);
 2. Місцевому зблокованому (управління проводиться за допомогою пристроїв, розташованих в зоні видимості механізму, але з виконанням всіх блокувальних залежностей);
 3. Централізованому зблокованому (управління механізмами здійснюється оператором АСУ СГП-1 і автоматично системою з виконанням всіх блокувальних залежностей).

 

Автоматизоване управління технологічною лінією забезпечує:

 • обирання механізмів СГП-1 в роботу, тобто здійснена операція набору потрібних механізмів
 • подачу попереджувального сигналу перед запуском устаткування в роботу. Попереджувальний сигнал видається тривалістю 10с з паузою в 30с і повторної видачею звукового сигналу тривалістю 30с, звуковий сигнал дублюється видачею світлової сигналізації;
 • запуск конвеєрів послідовно в напрямку, протилежному потоку готової продукції (починаючи з останнього конвеєра, рахуючи від місця завантаження) з дотриманням всіх блокувальних залежностей;
 • зупинку всіх механізмів СГП-1 в зворотному порядку щодо пуску.
 • формування відповідних тимчасових затримок для забезпечення технології робіт при пуску і зупинці механізмів (зганяння матеріалу);
 • автоматичну зупинку всіх механізмів, що передують по потоку готової продукції, в разі зупинки будь-якого з механізмів потоку №3;
 • автоматичний перехід з режиму «навантаження» на режим «на склад» з дотриманням часових витягів на зупинку і пуск обладнання потоку №3 і потоку №4;
 • видача блокування в схему обпалювальної машини АН-1 при аварійній зупинці СГП-1;
 • автоматичне відключення обладнання потоку при виникненні аварійних ситуацій;
 • блокування повторного включення обладнання до ліквідації аварійної ситуації;
 • блокування дистанційного пуску обладнання при проведенні робіт з даними обладнанням (ремонт, профілактичні огляди і т.п.) для забезпечення безпечної роботи персоналу;
 • для вузлів технологічної лінії, що мають резервування свого обладнання, автоматичний пуск резервного устаткування при виході з ладу основного;
 • при отриманні аварійних ситуацій (несправностей) конкретизувати місце аварії (місце пориву стрічки, місце загоряння і т.п.).

Аварійне відключення приводів конвеєрів проводиться системою СГП-1 в наступних випадках:

 • обрив стрічки конвеєра;
 • пробуксовка стрічки конвеєра;
 • при сході стрічки;
 • обрив канатів натягачів;
 • при спрацьовуванні різних струмових захистів;
 • забивання течок розвантажувальних воронок і жолобів;
 • при знятті огорож головних і хвостових барабанів;
 • при аварії гідрогальмами;
 • при аварійних режимах приводної техніки.